Kontakt - Zarząd Główny

 

 
 

Strona główna

Zebrania naukowe

Publikacje Towarzystwa

Informacje

Statut

Członkostwo

Kontakt

     Zarząd Główny

     Oddział w Toruniu

     Oddział w Krakowie

     Oddział w Lublinie

Kontakt

Siedziba Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
Polska

tel. W najbliższym czasie opublikujemy nowy numer telefonu.

Konto (aktualny numer rachunku bankowego to):
Nr  90 1240 6218 1111 0000 4622 8626

Nr NIP: 525-21-88-879

Nr KRS:  0000276917

REGON: 001314367

Zarząd Główny Towarzystwa

W związku z rezygnacją dotychczasowego wieloletniego Prezesa prof. dr hab. Stefana K. Kuczyńskiego z funkcji prezesa Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego  działając na podstawie par. 25 Statutu PTHer. ukonstytuował się w następującym składzie:

dr Sławomir Górzyński

prezes

dr Przemysław Mrozowski

wiceprezes

Piotr Mysłakowski

wiceprezes

dr hab. Andrzej Sikorski

sekretarz generalny

Piotr Andrzej Dmochowski

zastępca sekretarza generalnego

doc. dr hab. Krzysztof Chłapowski

skarbnik

Andrzej Bebłowski

zastępca skarbnika

dr Iwona M. Dacka-Górzyńska

członek zarządu

Stanisław Ledóchowski

członek zarządu

prof. dr hab. Andrzej Rachuba

członek zarządu

dr hab. Alicja Szymczakowa

członek zarządu

 

Pytania

Aby przesłać pytania, uwagi i propozycje kliknij:
lub wypełnij poniższy formularz:

 

 

Wybierz temat

Twoja wiadomość

Imię

(wypełnij koniecznie)

Nazwisko

(wypełnij koniecznie)

Twój adres e-mail*

Proszę, sprawdź czy adres jest poprawny!

*gdy nie podasz adresu e-mail lub pocztowego, niestety, nie będziemy mogli odpowiedzieć Ci na Twoją wiadomość

 

Pytania

Aby przejść do strony głównej kliknij: Strona główna.

 

 

 

Copyright 2004 - Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Warszawa