Publikacje

 

 
 

Strona główna

Zebrania naukowe

Publikacje Towarzystwa

Informacje

Statut

Członkostwo

Kontakt

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Polecamy lekturę biuletynów, zawierających bardzo interesujące artykuły oraz bieżące informacje Zarządu Głównego Towarzystwa.

Nr 21, marzec 2001 r. (324kB, PDF)
Nr 22, kwiecień 2001 r. (324kB, PDF)

 

Zapowiedzi wydawnicze

 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, tom IX

Ukazały się...

Kazimierz Pułaski Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, tom I - reprint wydania z 1911 r., Warszawa 2004, ss.262; tom II - wydanie II poprawione, Warszawa 2004, ss.296.

 

Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII w., Marek Adamczewski
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 56,00; ISBN 83-7181-144-6
Całościowe opracowanie dotyczące przyjmowania, funkcji, symboliki oraz zmian zachodzących w herbach miast Wielkopolski. Praca uhonorowana Nagrodą im. Adama Heymowskiego w 1999 r.

Syberia w życiu i pamięci rodu Gieysztorów, Wiktoria Śliwowska
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-105-5
Publikacja poświęcona pamięci prof. A. Gieysztora, traktująca o losach rodziny Gieysztorów w okresie powstania styczniowego. Książka zawiera notatnik i memoriał Jakuba Gieysztora, biogramy Gieysztorów-Sybiraków i ich rodzin, a także innych osób, w sumie ponadto 1000 biogramów zesłańców po Powstaniu Styczniowym.

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867), Elżbieta Sęczys
Warszawa 2000, wyd. I, ss. 918, il., format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-145-4
Cenne uzupełnienie opublikowanych herbarzy i innych źródeł do genealogii szlachty Królestwa Polskiego na podstawie zachowanych protokołów posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego. Publikacja wydana wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Oprac. Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński
Warszawa 1992, wyd. I, ss. 156, format A4, cena 30,00; ISBN 83-85490-06-X.
Spis sporządzony na podstawie opublikowanych na przełomie XIX i XX w. urzędowych spisów szlachty tych guberni; wykorzystano materiały z archiwów rosyjskich, białoruskich i litewskich. Praca wydana z inicjatywy Fundacji im. Ciechanowieckich.

 

Gdzie kupić?

Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dostępne są za pośrednictwem Wydawnictwa DiG oraz w sieci dystrybucji Wydawnictwa DiG. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.dig.pl. Zapraszamy!

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt.Kontakt

 

 

 

Copyright 2004 - Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Warszawa